Serveis

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments especifics seguint la prescripció facultativa.